Stapelplaats

Het driehoekige graslandje naast de parking wordt bij exploitaties gebruikt om de gevelde stammen te stapelen.

Het graslandje wordt extensief beheerd met oog op een grotere soortenrijkdom. De eerste maaibeurt gebeurt pas in juli. Zo krijgen de planten kans om zaad te vormen. Eventueel wordt in september een tweede keer gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd en er wordt niet bemest. Ook de gracht tussen het graslandje en de Aalmoezenijestraat wordt extensief gemaaid, zodat soorten als watereppe zich verder kunnen ontwikkelen.

foto stapelplaats