Eikendreven

De bosweg die vertrekt aan de weide en langs de kaalkap doorloopt tot aan de Aalmoezenijestraat is een deel van sentier 28, een buurtweg die opgetekend werd in de buurtwegenatlas van 1843-1845. Aan de rustbank vertrekt nog een tweede dreef richting Aelmoezenijestraat. De twee dreven waren al in het primitief kadaster van 1834 een apart kadastraal perceel. Ook toen werd het perceel gebruikt als dreef. De eiken langs deze dreven werden in 1921-1922 geplant, bij het herstel van het bos na de kaalkap tijdens de Eerste Wereldoorlog.

foto kruising twee drevenkaart met sentier 28 in de buurtwegenatlas van 1843-1845