Schorsbrand

Beuk is een schaduwboomsoort. Beukenbomen hebben een dunne schors en zijn hierdoor gevoelig voor schorsbrand als ze plots vrij komen te staan. In 2007 werden de opgaande bomen in deze bosrand gekapt. De twee dikke beuken werden niet gekapt. Dikke oude bomen hebben immers een hoge ecologische én recreatieve waarde. Doordat de naburige bomen gekapt werden, stonden de beuken opeens in de volle zon. Om de schors te beschermen tegen het felle zonlicht werden de stammen omwikkeld met jute. De jute vergaat na verloop van tijd, maar ondertussen heeft de schors kunnen wennen aan het felle zonlicht.

foto stamvoet met jutefoto kroon met jute