Toekomstbomen

Voordat een dunning aangeduid wordt in de bosbestanden, worden de toekomstbomen gemarkeerd met een blauwe stip. Bomen met een mooie rechte stam kregen een blauwe stip, omdat hun hout in de toekomst waarschijnlijk voor een mooie prijs verkocht kan worden. Bomen met een hoge ecologische waarde, die zorgen voor meer diversiteit in het bos, kregen ook een blauwe stip. Dikke oude bomen bieden nestgelegenheid aan vogels en vleermuizen. Bomen van inheemse soorten die nog niet zo veel voorkomen in het bos, blijven ook staan. Zo kunnen ze doorgroeien en zaad vormen. Die zaden kunnen dan kiemen en zorgen voor nieuwe boompjes van deze soorten.

Bij elke toekomstboom wordt gekeken naar de buurbomen: door welke boom wordt de toekomstboom het meest gehinderd? Deze hinderende buurboom krijgt een schuine oranje streep en mag gekapt worden bij de dunning. De blauwe stip op de toekomstbomen toont aan de exploitant welke bomen niet beschadigd mogen worden bij de dunning.

foto blauwe stip lorkfoto blauwe stip beuk