Doodhoutzone

Het stukje bos langs de beek is rijk aan plantensoorten. In de lente bloeien tapijten van bv. witte klaverzuring en bosanemoon, typische oudbosplanten.

In deze zone worden dode en stervende bomen niet gekapt. Dood hout brengt immers leven in het bos! Dode bomen zijn een broed- of schuilplaats voor verschillende diersoorten. Zwammen en doodhoutkevers leven van het dode hout.

De ‘doodhoutzone’ is niet toegankelijk voor recreanten, om verstoring van de vegetatie te vermijden en omdat dode bomen een risico vormen voor de bosbezoekers.

Naast de toegankelijke paden in het Aelmoeseneiebos worden dode bomen en dikke dode takken weggehaald, omwille van de veiligheid van de bosbezoekers.

foto afsluiting doodhoutzonefoto dood hout