Kleinen Beukbosch

De geschiedenis van dit smalle stukje bos is gelijkaardig aan het aangrenzende oude deel van het Aelmoeseneiebos, maar het werd niet mee aangekocht door de Belgische Staat in 1967-1968. Kleinen Beukbosch bleef eigendom van de Commissie voor Openbare Onderstand tot in 1975; sinds dan is het privébos.

Het is een van de naburige bosperceeltjes die mee opgenomen zijn in het uitgebreid bosbeheerplan van het Aelmoeseneiebos.


de bosbestanden in de 19e en begin 20e eeuw
kaart oude bosbestanden