Jong bos

Deze drie opstanden naast de weiden van de hoeve van Ginderomme werden geplant op weiden bij de eerste boomplantdag op 21 maart 1970.

Tussen de jonge opstand van moeraseiken en het oude bos ligt een lage aarden wal. Deze werd in het verleden waarschijnlijk aangelegd om de grens aan te duiden tussen het bos en de ontgonnen gronden van de hoeve van Ginderomme.

kaart met percelen beplant in 1970foto plantactie 1970