Bos onder de loep: inhoud

Inleiding
    Waarom dit boek?
    Leeswijzer

Situering in ruimte en tijd
    Geografische situering
    Eigendomsevolutie
    Landgebruik
    Bosgebruik
    Cultuur- en natuurhistorische elementen
    Bosbeheerplan Aelmoeseneiebos

Het bos als ecosysteem
    Waarom heeft een boom bladeren? Wat doen die?
    Hoeveel planten en dieren vind je in het bos?
    Staan bomen en planten echt stil?
    Maken de bomen het bos?

Het bos als voorraadkamer
    Hoeveel hout produceert een bos?
    Hoe beïnvloedt exploitatie het bos?
    Kan een bos een genenbank zijn?

Het bos als milieuregelaar
    Hoeveel water verbruiken bomen en waar gaat dat heen?
    Hoe maakt zure regen bomen ziek? Een beetje chemie!
    Hoeveel CO2 neemt een bos op?
    Hoe kunnen bossen bijdragen tot het beperken van de klimaatverandering?
    Zal klimaatverandering invloed hebben op de planten in het bos?

Het bos als recreatieruimte
    Bos voor iedereen?
    Bekijk alles met je eigen ogen in het Aelmoeseneiebos

Slotbeschouwing
    Bossen zijn onmisbaar!
    Aelmoeseneiebos: terug- en vooruitblik

Verklarende woordenlijst

Lijst Aelmoeseneiepublicaties