Aelmoeseneiepublicaties

De lijst bevat artikels, thesissen, rapporten en andere publicaties die op een of andere manier gelinkt zijn aan het Aelmoeseneiebos. Voor de publicaties die resultaten van onderzoek tonen, kan je een fiche downloaden met een beschrijving van het onderzoek en de belangrijkste resultaten (in het Engels).

De publicaties kunnen ingekeken worden op het Labo voor Bos & Natuur en van de meeste publicaties kan je ook een pdf-versie bekomen.

 1. (1970) Boomplantdag in het Aelmoeseneiebos 21 maart 1970. Sylva Gandavensis 18, 3-26 (fiche)
 2. (2007) Uitgebreid bosbeheerplan Aelmoeseneiebos. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (beheerplan)
 3. Adriaenssens S (2012) Dry deposition and canopy exchange for temperate tree species under high nitrogen deposition. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche, doctoraat)
 4. Adriaenssens S, Hansen K, Staelens J, Wuyts K, De Schrijver A, Baeten L, Boeckx P, Samson R, Verheyen K (2012) Throughfall deposition and canopy exchange processes along a vertical gradient within the canopy of beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst). Science of the Total Environment 420, 168-182 (fiche)
 5. Adriaenssens S, Staelens J, Baeten L, Verstraeten A, Boeckx P, Samson R, Verheyen K (in press) Influence of canopy budget model approaches on atmospheric deposition estimates to forests. Biogeochemistry
 6. Aelbrecht K (2002) Sapstroomdynamiek bij hazelaar in de onderlaag van het proefbos Aelmoeseneie (Gontrode). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 7. Agrianto G (1974) Mikrobieel - ecologische studie van bosgronden onder verschillend boombestand. Doctoraat. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 8. Alloo C, Colpaert B, Detienne M, Ganton X, Hamerlinck J, Van Acker Z, Van Audenhove W, Van Beneden W (2009) Project ecologie: Aelmoeseneiebos Gontrode. HoGent, Departement Biowetenschappen en Landschapsbeheer (fiche)
 9. Baert L (1973) Onderzoek naar de invloed van het mikrorelief op soortensamenstelling en fenologie van bodembewonende coleoptera en diplopoda. Thesis. RUG, Faculteit der Wetenschappen (fiche)
 10. Baeten L (2010) Recruitment and performance of forest understorey plants in post-agricultural forests. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche, doctoraat)
 11. Baeten L, Hermy M, Van Daele S, Verheyen K (2010) Unexpected understorey community development after 30 years in ancient and post-agricultural forests. Journal of Ecology 98, 1447-1453 (fiche)
 12. Baeten L, Vanhellemont M, De Frenne P, De Schrijver A, Hermy M, Verheyen K (2010) Plasticity in response to phosphorus and light availability in four forest herbs. Oecologia 163, 1021-1032 (fiche)
 13. Baeten L, Vanhellemont M, De Frenne P, Hermy M, Verheyen K (2010) The phosphorus legacy of former agricultural land use can affect the production of germinable seeds in forest herbs. Écoscience 17, 365-371 (fiche)
 14. Baeten L, Verstraeten G, De Frenne P, Vanhellemont M, Wuyts K, Hermy M, Verheyen K (2011) Former land use affects the nitrogen and phosphorus concentrations and biomass of forest herbs. Plant Ecology 212, 901-909 (fiche)
 15. Beckers G (2002) Evaluatie van een geïntegreerd bodemherstel in een loofbos op zandleembodem. Thesis. K.U.Leuven, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 16. Beeckman H (1982) Morfologische karakteristieken, structuur en concurrentieverhoudingen in dichtwassen van es (Fraxinus excelsior L.). Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 17. Beheyt J, Bruyndonckx P, Decosemaeker L, De Henau R, Dekeyzer L, De Zutter A, Gryseels A, Reunes S, Thienpondt B, Truyen S, Van Kerschaver C (2014) Ecologisch project: Aelmoeseneiebos Gontrode. UGent, Departement Biowetenschappen
 18. Blondeel H (2018) Velling Aelmoeseneiebos afgerond. Landskouterse Post
 19. Boeckx P, Godoy R, Oyarzún C, Bot J, Van Cleemput O (2004) Resolving differences in N cycling between more polluted and pristine forests using 15N isotope dilution. In: Hatch DJ, Chadwick DR, Jarvis SC, Roker JA (red) Controlling nitrogen flows and losses. 12th Nitrogen Workshop, University of Exeter, UK, 21-24 September 2003. Wageningen Academic Publishers, pp 143-144 (fiche)
 20. Boeckx P, Van Cleemput O, Meyer T (1998) The influence of land use and pesticides on methane oxidation in some Belgian soils. Biology and Fertility of Soils 27, 293-298 (fiche)
 21. Boeckx P, Vermoesen A, Van Cleemput O (1997) Emission of gaseous hydrocarbons and NH3 out of soils. In: Slanina S (red) Biosphere-atmosphere exchange of pollutants and trace substances. Experimental and theoretical studies of biogenic emissions and of pollutant deposition. Transport and chemical transformation of pollutants in the troposphere, volume 4. Springer, pp 405-412 (fiche)
 22. Bonne H (2007) Vergelijkende studie van de kroonuitwisseling bij beuk (Fagus sylvatica), gewone es (Fraxinus excelsior) en zomereik (Quercus robur). Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 23. Boonyarittichaikij R, Verbrugghe E, Dekeukeleire D, De Beelde R, Rouffaer LO, Haesendonck R, Strubbe D, Mattheus W, Bertrand S, Pasmans F, Bonte D, Verheyen K, Lens L, Martel A (2017) Salmonella Typhimurium DT193 and DT99 are present in great and blue tits in Flanders, Belgium. PLoS ONE 12(11), e0187640
 24. Bosmans M (2005) Evaluatie van de TRAC-sensor ter karakterisering van kruinarchitectuur en bladoppervlakte-index. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 25. Bot J (2002) Studie van de N mineralisatie en nitrificatie in Vlaamse en Zuid-Chileense bosbodems met behulp van stabiele isotopen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 26. Boterdaele B (1983) Structuur en opbouw van een dichtwas van witte els (Alnus incana M.). Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 27. Bracke R (2015) Ups en downs van nachtvlinders. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 28. Broekx S, De Nocker L, Liekens I, Poelmans L, Staes J, Van der Biest K, Meire P, Verheyen K (2013) Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000-netwerk. Eindrapport. VITO, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent
 29. Bussche B (1998) Opmaken van een nutriëntenbudget in het proefbos Aalmoeseneie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 30. Callens M (2000) Modellering van de evapotranspiratie van een gemengd loofbos. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 31. Carón MM (2014) Regeneration from seeds of two Acer species in the face of climate change. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 32. Carón MM, De Frenne P, Brunet J, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, Diekmann M, Graae BJ, Heinken T, Kolb A, Lenoir J, Naaf T, Plue J, Selvi F, Wulf M, Verheyen K (2015) Divergent regeneration responses of two closely related tree species to direct abiotic and indirect biotic effects of climate change. Forest Ecology and Management 342, 21-29
 33. Cassiman E, Joris L, Lamote L, Lippens B, Nijs P, Van Damme D, Van De Velde B, Vanhaverbeke S, Wauters J (2016) Ecologisch project: Aelmoeseneiebos - Gontrode. BSc project, UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 34. Claeys K (1997) Bepaling van de actuele evapotranspiratie van het proefbos Aelmoeseneie op basis van de oppervlakte-temperatuur. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 35. Clairhout I (2016) The effects of anthropogenic food on the health of great tits (Parus major). Thesis. UGent, Faculteit Diergeneeskunde
 36. Coelus S, Dehulster E, De Lange L, De Meyer L, Maertens J, Rysman T, Suenens N (2008) Ecologisch project: Aelmoeseneiebos te Gontrode. HoGent, Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur (fiche)
 37. Cools N, Verstraeten A, Sioen G, Neirynck J, Roskams P, Louette G, Hoffmann M (2016) LTER-Belgium: Results of long-term, large-scale and intensive monitoring at the Flemish forest condition monitoring sites within the LTER-Belgium network. Rapport INBO.R.2016.11433903. INBO, Geraardsbergen
 38. Cosyns H, D'hondt R, Deby J, Hostens E, Moerdijk F, Roobroeck B, Van Daele S, Van de Sande T, Van den Broeck T, Vandevelde K, Vanwonterghem M, Verlinden M (2009) Toegepaste bosbouw: beheersvisie voor het Aelmoeseneiebos. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 39. Coussement J (1984) Verspreiding en betekenis van de honingzwam in het Aelmoeseneiebos. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 40. De Bakker D, Desender K, Grootaert P (2000) Determinatie en bioindicatie van bosgebonden ongewervelden. 1. Bioindicatie van standplaatsvariabelen. Rapport ENT.2000.01. KBIN, Departement Entomologie (fiche)
 41. De Bakker D, Gurdebeke S, Vanlanduyt N, Maelfait J-P (2002) De spinnenfauna (Araneae) van een aantal bossen in de omgeving van Gent. Nieuwsbrief van de Belgische Arachnologische Vereniging 17 (1), 1-14 (fiche)
 42. De Becker P, Jochems H, Huybrechts W (2004) Onderzoek naar de abiotische standplaatsvereisten van verschillende beekbegeleidende Alno-Padion & Alnion incanae-gemeenschappen. Verslag IN.O.2004.17. IN, Brussel (fiche)
 43. De Bie J (1998) Evaluatie van de flux-profiel methode ter bepaling van de CO2-uitwisseling tussen een gemengd loofbos en de atmosfeer. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 44. De Bruyn L (1999) Bosbodemclassificatie door middel van bodemfauna. Resultaten deelgroep Universiteit Antwerpen en gezamelijke analyse. Eindverslag. UIA
 45. De Coninck E (1972) Bijdrage tot de vergelijkende oecologische studie van de coleopterenfauna van een bos en een weide, te Gontrode (O.Vl.). Thesis. RUG, Faculteit der Wetenschappen (fiche)
 46. De Coninck F, Van Ranst E (1997) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Analyse van strooisellaag en minerale toplaag (0-10 cm) in 6 proefvlakken. Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het kader van de bosvitaliteit. Eindrapport. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 47. De Coninck F, Van Ranst E (2001) Interaction of acids, bases and soil minerals in natural ecosystems: examples in forests from the Flemish region. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 48. De Coninck F, Van Ranst E, Baert G, Vanmechelen L (1993) Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Verslag wateranalysen jaar 1992. UGent, Laboratorium voor regionale bodemkunde en landevaluatie (fiche level II)
 49. De Corte J (1973) Studie van de frequentie, omvang, aard en motivering van het bosbezoek te Gontrode - Landskouter. Thesis. RUG, Fakulteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 50. De Couck N (2011) Veranderingen in de boomlaag in het Aelmoeseneiebos en de impact op strooisel, bodem en kruidlaag. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 51. De Dekker E (1999) Dauwvorming in een gemengd loofbos: experimentele en modelmatige benadering. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 52. De Frenne P (2011) Forest plant dynamics along a latitudinal gradient in the face of climate change. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche, doctoraat)
 53. De Frenne P (2013) Kapping in Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post
 54. De Frenne P, Blondeel H, Brunet J, Carón MM, Chabrerie O, Cougnon M, Cousins SAO, Decocq G, Diekmann M, Graae BJ, Hanley ME, Heinken T, Hermy M, Kolb A, Lenoir J, Liira J, Orczewska A, Shevtsova A, Vanneste T, Verheyen K (in druk) Atmospheric nitrogen deposition on petals enhances seed quality of the forest herb Anemone nemorosa. Plant Biology
 55. De Frenne P, Brunet J, Shevtsova A, Kolb A, Graae BJ, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, De Schrijver A, Diekmann M, Gruwez R, Heinken T, Hermy M, Nilsson C, Stanton S, Tack W, Willaert J, Verheyen K (2011) Temperature effects on forest herbs assessed by warming and transplant experiments along a latitudinal gradient. Global Change Biology 17, 3240-3253 (fiche)
 56. De Frenne P, De Schrijver A, Graae BJ, Gruwez R, Tack W, Vandelook F, Hermy M, Verheyen K (2010) The use of open-top chambers in forests for evaluating warming effects on herbaceous understorey plants. Ecological Research 25, 163-171 (fiche)
 57. De Frenne P, Graae BJ, Brunet J, Shevtsova A, De Schrijver A, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, Diekmann M, Hermy M, Heinken T, Kolb A, Nilsson C, Stanton S, Verheyen K (2012) The response of forest plant regeneration to temperature variation along a latitudinal gradient. Annals of Botany 109, 1039-1046 (fiche)
 58. De Frenne P, Graae BJ, Kolb A, Brunet J, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, Dhondt R, Diekmann M, Eriksson O, Heinken T, Hermy M, Jõgar Ü, Saguez R, Shevtsova A, Stanton S, Zindel R, Zobel M, Verheyen K (2010) Significant effects of temperature on the reproductive output of the forest herb Anemone nemorosa L. Forest Ecology and Management 259, 809-817 (fiche)
 59. De Frenne P, Graae BJ, Kolb A, Shevtsova A, Baeten L, Brunet J, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, Dhondt R, Diekmann M, Gruwez R, Heinken T, Hermy M, Öster M, Saguez R, Stanton S, Tack W, Vanhellemont M, Verheyen K (2011) An intraspecific application of the leaf-height-seed ecology strategy scheme to forest herbs along a latitudinal gradient. Ecography 34, 132-140 (fiche)
 60. De Frenne P, Kolb A, Graae BJ, Decocq G, Baltora S, De Schrijver A, Brunet J, Chabrerie O, Cousins SAO, Dhondt R, Diekmann M, Gruwez R, Heinken T, Hermy M, Liira J, Saguez R, Shevtsova A, Baskin CC, Verheyen K (2011) A latitudinal gradient in seed nutrients of the forest herb Anemone nemorosa. Plant Biology 13, 493-501 (fiche)
 61. De Frenne P, Rodríguez-Sánchez F, De Schrijver A, Coomes DA, Hermy M, Vangansbeke P, Verheyen K (2015) Light accelerates plant responses to warming. Nature Plants 15110
 62. De Groote SRE, Vanhellemont M, Baeten L, Carón MM, Martel A, Bonte D, Lens L, Verheyen K (2018) Effects of mineral soil and forest floor on the regeneration of pedunculate oak, beech and red oak. Forests 9: 66
 63. De Groote SRE, Van Schrojenstein Lantman IM, Sercu BK, Dekeukeleire D, Boonyarittichaikij R, Smith HK, De Beelde R, Ceunen K, Vantieghem P, Matheve H, De Neve L, Vanhellemont M, Baeten L, de la Peña E, Bonte D, Martel A, Verheyen K, Lens L (2017) Tree species identity outweighs the effects of tree species diversity and forest fragmentation on understorey diversity and composition. Plant Ecology and Evolution 150, 229-239
 64. De Keersmaeker L, Muys B (1995) De kruidvegetatie van populierenbossen. Groene Band 95, 2-25 (fiche)
 65. de la Peña E, Baeten L, Steel H, Viaene N, De Sutter N, De Schrijver A, Verheyen K (in press) Beyond plant-soil feedbacks: mechanisms driving plant community shifts due to land-use legacies in post-agricultural forests. Functional Ecology 30, 1073-1085
 66. De Laethauwer E (1978) Bladkenmerken en bladbiomassa bij de beuk (Fagus sylvatica L.). Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 67. De Roo L (2014) Insight in radial stem growth responses of beech (Fagus sylvatica L.) to climate: an inter-annual comparison. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 68. De Schrijver A (1997) Eindverslag 1997. Meettoren Gontrode - Bosbodemmeetnet. Bepaling van de potentiële en de actuele evapotranspiratie van de Level-II-proefvlakken te Gontrode. Monitoring van de luchtverontreiniging in de 6 Level-II-proefvlakken van het Bosbodemmeetnet. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 69. De Schrijver A, Lust N (1998) Deelaspecten van de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Waterbalans - Luchtverontreiniging. Eindverslag 1998. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 70. De Schrijver A, Lust N (1999) Deelaspecten van de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Meetjaar 1998. Eindverslag 1999. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 71. De Schrijver A, Lust N (2000) Deelaspecten van de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Meetjaar 1999. Eindverslag 2000. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 72. De Schrijver A, Nachtergale L, Lust N (2001) Deelaspecten van de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Meetjaar 2000. Eindverslag 2001. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 73. De Smedt P, Schauwvliege W, Vangansbeke P, Van Camp B (2016) Nachtvlinderinventarisatie in bos: nadenken over inventarisatiemethodes. Natuur.focus 15(1), 37-38
 74. De Smet D (1982) Fytosociologische studie van de terrestrische mossenvegetaties van enkele bossen in Vlaanderen. Thesis. RUG, Faculteit van de Wetenschappen (fiche)
 75. De Vos B (1998) Chemical element analysis of the forest floor in the macro-invertebrate soil fauna plots. Rapport IBW.Bb.R.98.005. IBW, Geraardsbergen (fiche)
 76. De Vos B (1999) Positionele variabelen. Bodemfauna-proefvlakken. Coordinaten, hoogte, afstands- en oppervlaktematen. Rapport IBW.Bb.R.99.008. IBW, Geraardsbergen (fiche)
 77. De Vries W, Vel EM, Reinds GJ, Deelstra HD (1997) Intensive monitoring of forest ecosystems in Europe. Technical report 1997, EC-UN/ECE, Brussels, Geneva
 78. De Wachter U (2012) Boswandeling 'dood hout, begin van nieuw leven' op 14 oktober. Landskouterse Post
 79. De Wachter U (2017) Begeleide wandelingen Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post
 80. Denys T (2003) Dynamiek van de takrespiratie bij enkele boom- en struiksoorten in het proefbos Aelmoeseneie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 81. Deruwe J (1983) Kwantitatieve analyse van de fenologie en de bovengrondse biomassa van de kruidlaag in het Aelmoeseneie-bos te Landskouter-Gontrode (O.-Vl.). Thesis. RUG, Fakulteit van de Wetenschappen (fiche)
 82. Deurinck L (2000) Modellering van de koolstofcyclus in een gemengd loofbos. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 83. Dhondt AA, Eyckerman R (1980) Competition and the regulation of numbers in Great and Blue Tit. Ardea 68, 121-132 (fiche)
 84. Dhondt AA, Eyckerman R (1980) Competition between the Great tit and the Blue Tit outside the breeding season in field experiments. Ecology 61, 1291-1296 (fiche)
 85. Dhondt AA, Eyckerman R, Hublé J (1983) Laying interruptions in tits Parus spp. Ibis 125, 370-376 (fiche)
 86. Dhondt AA, Eyckerman R, Moermans R, Hublé J (1984) Habitat and laying date of Great and Blue Tit Parus major and P. caeruleus. Ibis 126, 388-397 (fiche)
 87. Dhondt K (1999) Uitwisseling van CO2 en waterdamp tussen een gemengd loofbos en de atmosfeer: experimentele en modelmatige benadering. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 88. Dhont L (1983) Vegetatiestructuur van het Aelmoeseneiebos (Gontrode/Landskouter) op basis van schaaltekeningen en opnamen in twee transecten. Thesis. RUG, Faculteit van de Wetenschappen (fiche)
 89. Dierckx P (2017) De invloed van het bijvoederen in de winter op het broedsucces van de koolmees (Parus major) in het Aelmoeseneiebos. Thesis. KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
 90. Epila J (2012) Exploration of a novel technique to measure water use in climbing plants. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 91. Flamée M (1968) Onderzoek naar de lichtkarakteristieken van eikebladeren volgens verschillende posities in het bestand en in de verschillende zones van de boomkroon. Thesis. Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen Gent (fiche)
 92. Follens S (1997) Fotosynthetische CO2-uitwisseling van een gemengd loofbos, en de mogelijke invloeden van "Global Change". Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 93. Funwi J (2007) Analysis of tree-water relations in a forest ecosystem based on the dynamic measurement of sap flow and stem diameter variations. Thesis. UGent en VUB (fiche)
 94. Galens D, Opstaele B (2017) Vleermuisonderzoek op de meettoren in het Aalmoeseneiebos te Gontrode. Rapport Natuurpunt Studie 2017/14. Mechelen
 95. Ganne B (1994) Effecten van 'Global Change' op de primaire produktie en energieomzettingen in bossen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Centrum voor Milieusanering (fiche)
 96. Genouw G, Coenen S, Sioen G, Neirynck J, Roskams P (2006) Bosgezondheid in Vlaanderen. Bosvitaliteitsinventaris, meetnet Intensieve Monitoring Bosecosystemen en meetstation luchtverontreiniging. Resultaten 2005. Rapport INBO.R.2006.17. INBO, Geraardsbergen (fiche level I, fiche level II)
 97. Genouw G, Neirynck J, Roskams P (2003) Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest: technisch rapport. Eindverslag 2003. Meetjaar 2002. Rapport IBW.Bb.R.2003.020. IBW, Geraardsbergen (fiche level II)
 98. Genouw G, Neirynck J, Roskams P (2004) Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest. Eindverslag 2004. Meetjaar 2003. Rapport IBW.Bb.R.2004.017. IBW, Geraardsbergen (fiche level II)
 99. Genouw G, Neirynck J, Roskams P (2005) Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest: technisch rapport. Eindverslag 2005. Meetjaar 2004. Rapport IBW.Bb.R.2005.012. IBW, Geraardsbergen (fiche level II)
 100. Goeminne B (2016) Optimal flowering phenology in Geum urbanum in response to light availability and seed predation. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen
 101. Goris R, Geudens G, Verheyen K (2005) Alles wat u ooit wou weten over exploitatie in eigen regie! Bosrevue 13, 7-10 (fiche)
 102. Goris R, Vandenbroucke P, Vandekerkhove K, Verheyen K (2005) Natuurvriendelijke houtexploitatiewijzen voor bossen op kwetsbare bodems. Eindrapport. IBW, VBV en UGent (fiche)
 103. Govaert S (2016) Impacts of forest fragmentation, tree diversity and identity on litter decomposition. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen
 104. Gruwez R (2006) Evolutie (1982-2005) van de bosstructuur en kruidlaag langs twee transecten in het Aelmoeseneiebos. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 105. Gurdebeke S (2003) Interdemic variation in genetic structure and life history traits of the forest-dwelling spider Coelotes terrestris (Wider, 1834). Doctoraat. UGent, Faculteit Wetenschappen (fiche)
 106. Gurdebeke S, De Bakker D, Vanlanduyt N, Maelfait J-P (2003) Plans for a large regional forest in eastern Flanders (Belgium): assessment of spider diversity and community structure in the current forest remnants. Biodiversity and Conservation 12, 1883-1900 (fiche)
 107. Haleplis KD, Vakalopoulos VS (1993) Carbon accumulation and pH variation in a mixed hardwood stand. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 108. Harrie J (1981) Gebruik van digitale beeldverwerking voor identifikatie van boomsoorten op grootschalige kleurinfrarood luchtfilm. Thesis. RUG, Fakulteit van Landbouwwetenschappen (fiche)
 109. Hermy M (1985) Ecologie en fytosociologie van oude en jonge bossen in Binnen-Vlaanderen. Doctoraat. RUG, Faculteit van de Wetenschappen (fiche)
 110. Hoet L (1972) Fenologische studie van de spinnenfauna van het Aelmoeseneiebos en aangrenzende weide. Thesis. RUG, Faculteit der Wetenschappen (fiche)
 111. Hubrechts L, Van de Moortel R, Feyen J (1997) Berekening van de bodemwaterbalans onder bos voor de proefvlakken van het "Bosbodemmeetnet Vlaanderen" (periode: 1990-1995). Interne publicatie nr. 47. K.U.Leuven, Instituut voor Land- en Waterbeheer (fiche level II)
 112. Huvenne V (1998) Inventarisering van het tertiair substraat en relatie met de boomgroei in het Aelmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 113. Janssen K (2000) De Farquhar-benadering van de fotosynthetische assimilatie in een gemengd loofbos. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 114. Janssens IA, Schauvliege M, Samson R, Lust N, Ceulemans R (1998) Studie van de koolstofbalans van en de koolstofopslag in het Vlaamse bos. Eindverslag. UIA en UGent
 115. Janssens IA, Schauvliege M, Samson R, Lust N, Ceulemans R (1999) De koolstofbalans van drie Vlaamse bosbestanden en voorstellen voor een gericht bosbeleid in functie van hun koolstofvastlegging. Mededelingen IBW 1999(1), 121-135 (fiche)
 116. Jonard M, Fürst A, Verstraeten A, Thimonier A, Timmermann V, Potočić N, Waldner P, Benham S, Hansen K, Merilä P, Ponette Q, De la Cruz AC, Roskams P, Nicolas M, Croisé L, Ingerslev M, Matteucci G, Decinti B, Bascietto M, Rautio P (2014) Tree mineral nutrition is deteriorating in Europe. Global Change Biology 21, 418-430
 117. Joó É, Van Langenhove H, Šimpraga M, Steppe K, Amelynck C, Schoon N, Müller J-F, Dewulf J (2010) Variation in biogenic volatile organic compound emission pattern of Fagus sylvatica L. due to aphid infection. Atmospheric Environment 44, 227-234 (fiche)
 118. Knockaert C (1971) Studie van de Japanse lork (Larix leptolepis Gord.) in een loofboommengbos. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 119. Lampo L (1975) Fenologische en vergelijkende studie van de spinnenfauna van het Aelmoezeneibos, de bosrand en de aangrenzende weide beplant met hazelaars (Corylus avellana). Thesis. RUG, Faculteit der Wetenschappen (fiche)
 120. Lock K, De Bakker D, De Vos B (2001) Centipede communities in the forests of Flanders. Pedobiologia 45, 27-35 (fiche)
 121. Lorenz M, Augustin S, Becher G, Förster M (1997) Forest condition in Europe. Results of the 1996 crown condition survey. 1997 Technical report, EC-UN/ECE, Brussels, Geneva
 122. Lorenz M, Seidling W, Mues V, Becher G, Fischer R (2001) Forest condition in Europe. Results of the 2000 large-scale survey. UN/ECE and EC, Geneva and Brussels
 123. Lorenz M, Mues V, Becher G, Müller-Edzards C, Luyssaert S, Raitio H, Fürst A, Langouche D (2003) Forest condition in Europe. Results of the 2002 large-scale survey. 2003 Technical Report, UNECE and EC, Geneva and Brussels
 124. Lootens P (1996) Invloed van verhoogd atmosferisch CO2-gehalte op fotosynthese, groei en ontwikkeling bij Populus x interamericana cv. 'Beaupré', Quercus robur L. en Pinus sylvestris L. Doctoraat. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 125. Lust N (1971) Onderzoek naar de struktuur, de morfologische kenmerken en het groeireaktievermogen van langdurig onderdrukte essenverjongingen. Doctoraat. RUG, Fakulteit der Landbouwwetenschappen (fiche)
 126. Lust N (1972) La capacité de récupération de frênes supprimés. Sylva Gandavensis 33, 1-17 (fiche)
 127. Lust N (1973) La respiration et la photosynthèse des frênes qui poussent dans des conditions différentes. Sylva Gandavensis 36, 1-17 (fiche)
 128. Lust N (1973) Étude sur la teneur en pigment des frênes qui croissent dans des conditions différentes. Sylva Gandavensis 37, 1-19 (fiche)
 129. Lust N (1987) Structure and productivity of a thicket of black alder. Silva Gandavensis 52, 97-124 (fiche)
 130. Lust N (1989) Growth, structure and shape characteristics of a 12 year old grey alder stand (Alnus incana L. Moench). Silva Gandavensis 54, 73-97 (fiche)
 131. Lust N (1993) Beheersplan van het Aelmoeseneiebos. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche)
 132. Lust N, Muys B, Maddelein D, Buysse W, De Vos B (1993) Onderzoek aan het Laboratorium voor Bosbouw. Verbondsnieuws 2, 32-35 (fiche)
 133. Lust N, Muys B, Nachtergale L, Schauvliege M, Van Camp N (1996) Le changement global au Laboratoire Forestier de l'Université de Gand. Nouvelles de la Science et des Technologies 14, 115-125 (fiche)
 134. Lust N, Speleers L (1990) The establishment of red oak and pedunculate oak seedlings in the experimental forest of Aelmoeseneie at Gontrode (Belgium). Silva Gandavensis 55, 1-24 (fiche)
 135. Lust N, Van Camp N, Muys B, Nachtergale L (1995) Comparative study of C sequestration by new forests on former pasture lands. Silva Gandavensis 60, 81-94 (fiche)
 136. Lust N, Van Miegroet M, Roskams P, Van den Berge K, Verlinden A (1988) Model van integraal beheersplan voor het Aelmoeseneiebos te Gontrode-Landskouter. SEB-rapport 15. RUG, Onderzoekscentrum voor Bosbouw (fiche)
 137. Ma S, Verheyen K, Props R, Wasof S, Vanhellemont M, Boeckx P, Boon N, De Frenne P (in druk) Plant and soil microbe responses to light, warming and nitrogen addition in a temperate forest. Functional Ecology
 138. Maddelein D (1986) De bladvalperiodiciteit in het Aelmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 139. Maddelein D, Neirynck J, Sioen G (1994) Werkgroep Actueel Bosbouwkundig Onderzoek. Aktiviteitenverslag 1993. RUG, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 140. Maelfait J-P (1973) Theoretisch onderzoek van de bodemvalmethode, verwerking van bodemvalstalen uit boshabitaten. Thesis. RUG, Fakulteit der Wetenschappen (fiche)
 141. Maes SL, De Frenne P, Brunet J, de la Peña E, Chabrerie O, Cousins SAO, Decocq G, Diekmann M, Gruwez R, Hermy M, Kolb A, Verheyen K (2014) Effects of enhanced nitrogen inputs and climate warming on a forest understorey plant assessed by transplant experiments along a latitudinal gradient. Plant Ecology 215, 899-910.
 142. Maes NCM, Rövekamp CJA (1998) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische Impulsgebieden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen (fiche)
 143. Malyster J (1978) Biotoopstudie: Aelmoeseneiebos (fiche)
 144. Massart L (2017) Does Quercus rubra recover faster after drought stress in mixed forests? Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 145. Mikkelsen JH, Cools N, De Vos B, Roskams P (2008) Soil profile description and classification (WRB-2006) of the 11 Flemish Level II Intensive Monitoring Plots. Rapport INBO.IR.2008.41. INBO, Brussel
 146. Moeneclaey I (2017) To seed or not to seed. Seed predation and compensatory flowering in Geum urbanum. Thesis UGent, Faculteit Wetenschappen
 147. Moerdijk F (2009) Kwantificering van de toegankelijkheid van de bossen in Oost-Vlaanderen. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 148. Moerdijk F, Verheyen K (2009) Hoe toegankelijk zijn de Oost-Vlaamse bossen? Bosrevue 30, 1-5 (fiche)
 149. Müller-Edzards C, De Vries W, Erisman JW (1997) Ten years of monitoring forest condition in Europe. Studies on temporal development, spatial distribution and impacts of natural and anthropogenic stress factors. Technical background report. EC-UN/ECE, Brussels, Geneva.
 150. Mussche S (1997) Bepaling en dynamiek van de bladoppervlakte-index in een gemengd loofbos (proefbos Aelmoeseneie). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 151. Mussche S, Bussche B, De Schrijver A, Neirynck J, Nachtergale L, Lust N (1998) Nutrient uptake of a mixed oak/beech forest in Flanders (Belgium). Silva Gandavensis 63, 120-133 (fiche)
 152. Mussche S, Samson R, Nachtergale L, De Schrijver A, Lemeur R, Lust N (2001) A comparison of optical and direct methods for monitoring the seasonal dynamics of leaf area index in deciduous forests. Silva Fennica 35, 373-384 (fiche)
 153. Muys B (1986) Studie van de regenwormenpopulaties in verschillende bestanden van het Aalmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 154. Muys B (1987) Earthworm populations of hardwood stand in northern Belgium. Silva Gandavensis 52, 29-55 (fiche)
 155. Muys B (1988) De betekenis van regenwormen voor het bos. De Boskrant 18(5), 12-14 (fiche)
 156. Muys B (1991) Strooisel en humus: onbekend is onbemind. Groene Band 83/84, 11-35 (fiche)
 157. Muys B (1992) Kritische beoordeling van de natuurwaarde van populierenbossen en de gevolgen voor hun aanleg. De Boskrant 22(1), 7-10 (fiche)
 158. Muys B (1993) Synecologische evaluatie van regenwormactiviteit en strooiselafbraak in de bossen van het Vlaamse Gewest als bijdrage tot een duurzaam bosbeheer. Doctoraat. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 159. Muys B (1993) Synekologische evaluatie van regenwormaktiviteit en strooiselafbraak in de bossen van het Vlaamse Gewest als bijdrage tot een duurzaam bosbeheer. Verbondsnieuws 2, 51-53 (fiche)
 160. Muys B (1994) Synecological evaluation of earthworm activity and litter decomposition in the forests of the Flemish region (Belgium) as a contribution to sustainable forest management: doctoral thesis abstract. Mededelingen van de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Gent 59, 138
 161. Muys B (1995) The influence of tree species on humus quality and nutrient availability on a regional scale (Flanders, Belgium). In: Nilsson LO, Hüttl RF, Johansson UT (red) Nutrient uptake and cycling in forest ecosystems. Kluwer Academic Publishers, 649-660 (fiche)
 162. Muys B (1996) Belang van de bodem voor bosvitaliteit en -stabiliteit. Silva Belgica 103, 25-28 (fiche)
 163. Muys B, Beckers G, Nachtergale L, Lust N, Merckx R, Granval P (2003) Medium-term evaluation of a forest soil restoration trial combining tree species change, fertilisation and earthworm introduction. Pedobiologia 47, 772-783 (fiche)
 164. Muys B, Granval P (1997) Earthworms as bio-indicators of forest site quality. Soil Biology and Biochemistry 29, 323-328 (fiche)
 165. Muys B, Lust N (1992) Inventory of the earthworm communities and the state of litter decomposition in the forests of Flanders, Belgium, and its implications for forest management. Soil Biology and Biochemistry 24, 1677-1681 (fiche)
 166. Muys B, Lust N (1993) Ecological changes following afforestation with different tree species on a sandy loam soil in Flanders, Belgium. In: Watkins C (red) Ecological effects of afforestation. Studies in the history and ecology of afforestation in Western Europe. CABI, pp 179-189 (fiche)
 167. Muys B, Lust N, Granval P (1992) Effects of grassland afforestation with different tree species on earthworm communities, litter decomposition and nutrient status. Soil Biology and Biochemistry 24, 1459-1466 (fiche)
 168. Muys B, Van Elegem B (1994) Het Aelmoeseneiebos te Gontrode-Landskouter. De Boskrant 24(5), 12-19 (fiche)
 169. Muys B, Van Elegem B (1996) Boomsoortenkeuze bij het bebossen van landbouwgronden. De Boskrant 26, 113-116 (fiche)
 170. Müller-Edzards C, De Vries W, Erisman JW (eds.) (1997) Ten years of monitoring forest condition in Europe. Studies on temporal development, spatial distribution and impacts of natural and anthropogenic stress factors. Technical background report. EC-UN/ECE, Brussels, Geneva
 171. Nachtergale L, De Schrijver A, Lust N (2002) Deelaspecten van de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest: meetjaar 2001. Eindverslag 2002. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 172. Neirynck J (1996) Meettoren Gontrode - Bosbodemmeetnet. Eindverslag 1996. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 173. Neirynck J (2000) Trendanalyse en geïntegreerde verwerking van de gegevens uit het Vlaamse bosbodemmeetnet. Eindverslag. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 174. Neirynck J, De Keersmaeker L (1995) Meettoren Gontrode - Bosbodemmeetnet. Eindverslag 1995. UGent, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 175. Neirynck J, Genouw G, Coenen S, Roskams P (2004) Depositie en luchtkwaliteit in Vlaamse bosgebieden. Mededelingen IBW 2004(1), 1-71 (fiche level II)
 176. Neirynck J, Roskams P (1999) Relationships between crown condition of beech (Fagus sylvatica L.) and throughfall chemistry. Water, Air, and Soil Pollution 116, 389-394 (fiche level II)
 177. Neirynck J, Sioen G (1994) Aktiviteitenverslag 1994. Bosvitaliteit - Werkgroep ad hoc Bodemonderzoek. RUG, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 178. Nelen L (2013) De interactieve effecten van verhoogde stikstofinput, klimaatopwarming en veranderend beheer op de dynamiek van bosplanten. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 179. Nys M (1983) Inventarisatie en sociale aspecten van de macro-groenvoorziening en bosverspreiding in het Land van Rode. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 180. Pien M (2016) The effect of tree diversity and forest fragmentation on the top-down control of insect herbivores. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen
 181. Proesmans W, De Smedt P (2015) The millipede Cylindroiulus britannicus (Verhoeff, 1891) new for the Belgian fauna (Diplopoda: Julidae). Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 151, 239-242
 182. Ramon J (1981) Initiële ontwikkeling en ontwikkelingsverhoudingen van kers, olm, berk en esdoorn in een tienjarig bosbestand. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 183. Rasse DP, François L, Aubinet M, Kowalski AS, Vande Walle I, Laitat E, Gérard J-C (2001) Modelling short-term CO2 fluxes and long-term tree growth in temperate forests with ASPECTS. Ecological Modelling 141, 35-52 (fiche)
 184. Rodríguez Unamuno VI (2001) Nitrogen transformation processes in forest soils: a stable isotope approach. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 185. Roelens S (2014) Evolutie van de bossen in de vallei van de Gondebeek in de periode 1982-2013. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 186. Roskams M (1956) Toepassing van de bosbouwkundige detailplanning op het bos te Gontrode. Thesis. Rijkslandbouwhogeschool Gent (fiche)
 187. Roskams P (1993) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Verslag van de Bosgezondheidsbeoordeling 1988-1992. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 188. Roskams P, Sioen G, Overloop S (1997) Meetnet voor de intensieve monitoring van het bosecosysteem in het Vlaamse Gewest: resultaten 1991-1992. IBW, Geraardsbergen (fiche level II)
 189. Roskams P, Van Den Berge K (1988) Analyse van de luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan op het bosekosysteem. Eerste interimrapport. RUG, Onderzoekscentrum voor Bosbouw (fiche level II)
 190. Rottiers I (1998) Vergelijkende studie van de bodemrespiratie tussen een eiken-beukenpopulatie en een essenpopulatie in het proefbos Aelmoeseneie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 191. Rövekamp CJA, Maes NCM, Zwaenepoel A (2000) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken en cultuurwilgen in de Vlaamse vallei. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen in Gent en omgeving. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen (fiche)
 192. Samijn J (1998) Invloed van begreppeling in bossen op fysische, chemische en floristische parameters. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 193. Samson R (2001) An experimental and modelling approach to the actual evapotranspiration in a mixed forest ecosystem (Experimental forest Aelmoeseneie at Gontrode). Doctoraat. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (doctoraat)
 194. Samson R, Follens S, Lemeur R (1997) Scaling leaf photosynthesis to canopy in a mixed deciduous forest. I. Model description. Silva Gandavensis 62, 1-21 (fiche)
 195. Samson R, Follens S, Lemeur R (1997) Scaling leaf photosynthesis to canopy in a mixed deciduous forest. II. A simulation study for two growing seasons. Silva Gandavensis 62, 22-35 (fiche)
 196. Samson R, Lemeur R (1995) Effect of increased atmospheric CO2 concentration on primary productivity and carbon allocation in typical Belgian forest ecosystems: biomass accumulation and photosynthetic conversion efficiency at different levels of the model systems. Progress report no. 4 for the Belgian Impulse Program "Global Change". BELSPO (OSTC)
 197. Samson R, Lemeur R (1995) Effect of increased atmospheric CO2 concentration on primary productivity and carbon allocation in typical Belgian forest ecosystems: effects of increased atmospheric CO2 concentration on the C/N ratio observed in the model systems and on estimated carbon fixation in the forests of the Belgian provinces. Progress report no. 5 for the Belgian Impulse Program "Global Change". BELSPO (OSTC)
 198. Samson R, Lemeur R (2000) The role of surface temperature in the simulation of forest canopy photosynthesis. In: Ceulemans RJM, Veroustraete F, Gond V, Van Rensbergen JBHF (red) Forest ecosystem modelling, upscaling and remote sensing. Academic Publishing, pp 69-86 (fiche)
 199. Samson R, Lemeur R (2001) Energy balance storage terms and big-leaf evapotranspiration in a mixed deciduous forest. Annals of Forest Science 58, 529-541 (fiche)
 200. Samson R, Nachtergale L, Schauvlieghe M, Lemeur R, Lust N (1996) Experimental set-up for biogeochemical research in the mixed deciduous forest Aelmoeseneie (East-Flanders). Silva Gandavensis 61, 1-14 (fiche)
 201. Saveyn A (2007) Dynamic interactions between CO2 efflux, sap flow and internal CO2 concentration in tree stems: implications towards the assessment of actual stem respiration. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (doctoraat)
 202. Saveyn A, Steppe K, Lemeur R (2008) Spatial variability of xylem sap flow in mature beech (Fagus sylvatica) and its diurnal dynamics in relation to microclimate. Botany 86, 1440-1448
 203. Schatteman J (2016) The effects of fragmentation and tree diversity on the bark-dwelling community of a forest ecosystem. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen
 204. Schauvliege M (1995) C-accumulatie in oude bestanden van het proefbos Aalmoeseneie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 205. Schauvliege M, Samson R, Muys B (1996) Bos en Global Change. De rol van bossen in de globale koolstofcyclus. Groene Band 101, 1-25 (fiche)
 206. Schauvlieghe M, Lust N (1999) C-accumulation and allocation after afforestation of a pasture with Pin oak (Quercus palustris) and ash (Fraxinus excelsior). Silva Gandavensis 64, 72-81 (fiche)
 207. Schauwvliege W (2016) Verticale verspreiding van nachtvlinders in een gematigd loofbos. Thesis. UGent, Faculteit bio-ingenieurswetenschappen
 208. Schillemans J (1979) Niche-segregatie en competitie tussen Koolmees (Parus m. major) en Pimpelmees (P. c. caeruleus) tijdens de periode januari-maart. Thesis. UIA, Faculteit Wetenschappen
 209. Sercu BK, Baeten L, van Coillie F, Martel A, Lens L, Verheyen K, Bonte D (in press) How tree species identity and diversity affect light transmittance to the understory in mature temperate forests. Ecology and Evolution 7, 10861-10870
 210. Šimpraga M (2012) Understanding the link between photosynthesis, growth and emissions of biogenic volatile organic compounds (BVOCs) in beech, oak and ash. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (doctoraat)
 211. Šimpraga M, Verbeeck H, Bloemen J, Vanhaecke L, Demarcke M, Joó É, Pokorska O, Amelynck C, Schoon N, Dewulf J, Van Langenhove H, Heinesch B, Aubinet M, Steppe K (2013) Vertical canopy gradient in photosynthesis and monoterpenoid emissions: an insight into the chemistry and physiology behind. Atmospheric Environment 80, 85-95
 212. Šimpraga M, Verbeeck H, Demarcke M, Joó É, Amelynck C, Schoon N, Dewulf J, Van Langenhove H, Heinesch B, Aubinet M, Müller J-F, Steppe K (2011) Comparing monoterpenoid emissions and net photosynthesis of beech (Fagus sylvatica L.) in controlled and natural conditions. Atmospheric Environment 45, 2922-2928 (fiche)
 213. Sioen G, Quataert P, Roskams P (2005) Beschrijvende trendanalyse van de kroontoestand in het bosvitaliteitsmeetnet (Level I) in de periode 1987-2001. Rapport IBW.Bb.R.2005.002. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 214. Sioen G, Roskams P (1996) Bosvitaliteitsinventaris 1995. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.96.003. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 215. Sioen G, Roskams P (1997) Bosvitaliteitsinventaris 1996. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.97.001. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 216. Sioen G, Roskams P (1998) Bosvitaliteitsinventaris 1997. Resultaten van het level I meetnet. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 217. Sioen G, Roskams P (1999) Bosvitaliteitsinventaris 1998. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.99.001. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 218. Sioen G, Roskams P (2000) Bosvitaliteitsinventaris 1999. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.IR.2000.04. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 219. Sioen G, Roskams P (2000) Bosvitaliteitsinventaris 1999. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2000.005. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 220. Sioen G, Roskams P (2001) Bosvitaliteitsinventaris 2000. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.IR.2001.003. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 221. Sioen G, Roskams P (2003) Bosvitaliteitsinventaris 2002. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport IBW.Bb.R.2003.015. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 222. Sioen G, Roskams P (2003) Bosvitaliteitsinventaris 2002. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2003.016. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 223. Sioen G, Roskams P (2004) Bosvitaliteitsinventaris 2003. Resultaten van het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2004.007. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 224. Sioen G, Roskams P (2004) Bosvitaliteitsinventaris 2003. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport IBW.Bb.R.2004.008. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 225. Sioen G, Roskams P (2005) Bosvitaliteitsinventaris 2004. Kroontoestand van de bomen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport IBW.Bb.R.2005.006. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 226. Sioen G, Roskams P (2006) Bosvitaliteitsinventaris 2005. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport INBO.R.2006.8. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 227. Sioen G, Roskams P (2007) Basiskenmerken van het bosvitaliteitsmeetnet in het Vlaamse Gewest. Periode 1987-2005 (Level I). Rapport INBO.R.2007.5. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 228. Sioen G, Roskams P (2007) Bosvitaliteitsinventaris 2006. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport INBO.R.2007.35. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 229. Sioen G, Roskams P (2011) Bosvitaliteitsinventaris 2010. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapport INBO.R.2011.15. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 230. Sioen G, Roskams P (2012) Bosvitaliteitsinventaris 2011. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapport INBO.R.2012.16. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 231. Sioen G, Roskams P (2013) Bosvitaliteitsinventaris 2012. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapport INBO.R.2013.28. INBO, Geraardsbergen
 232. Sioen G, Roskams P (2014) Bosvitaliteitsinventaris 2013. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapport INBO.R.2014.1469356. INBO, Geraardsbergen
 233. Sioen G, Roskams P, Coenen S (2008) Bosvitaliteitsinventaris 2007. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport INBO.R.2008.16. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 234. Sioen G, Roskams P, Coenen S (2009) Bosvitaliteitsinventaris 2008. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport INBO.R.2009.10. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 235. Sioen G, Roskams P, Coenen S (2010) Bosvitaliteitsinventaris 2009. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport INBO.R.2010.35. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 236. Sioen G, Roskams P, Verschelde P (2005) Bosvitaliteitsinventaris 2004. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2005.005. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 237. Sioen G, Roskams P, Verschelde P (2005) Bosvitaliteitsinventaris 2004. Kroontoestand van de bomen in het bosvitaliteitsmeetnet. Rapport IBW.Bb.R.2005.006. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 238. Sioen G, Verschelde P, Quataert P, Roskams P (2010) De kroontoestand van zomereik en grove den in het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Exploratieve analyse en modelmatige benadering van het blad-/naaldverlies in de periode 1987-2005. Rapport INBO.R.2010.62. INBO, Geraardsbergen (fiche level I)
 239. Sisselaar DJA (1991) Een onderzoek naar de relaties tussen regenwormpopulaties en de boomsoortensamenstelling langs een transect in het Aelmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 240. Smets K (2000) Bepalende factoren voor de soortensamenstelling van kniptorren (Elateridae) en boktorren (Cerambycidae) in Vlaamse bossen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 241. Smets K (2008) Xylobionte kevers van vijf bossen in en rond Merelbeke: resultaten handvangsten 2007 (fiche)
 242. Speleers L (1987) Natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik (Quercus rubra L.) en zomereik (Quercus robur L.) met bijzondere aandacht voor enkele bestanden van het Aelmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 243. Staelens J (2006) Spatio-temporal patterns of throughfall water and ion deposition under a dominant beech tree (Fagus sylvatica L.) in relationship to canopy structure. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche, doctoraat)
 244. Staelens J, De Schrijver A, Van Avermaet P, Genouw G, Verhoest N (2005) A comparison of bulk and wet-only deposition at two adjacent sites in Melle (Belgium). Atmospheric Environment 39, 7-15 (fiche)
 245. Staelens J, De Schrijver A, Verheyen K (2007) Seasonal variation in throughfall and stemflow chemistry beneath a European beech (Fagus sylvatica) tree in relation to canopy phenology. Canadian Journal of Forest Research 37, 1359-1372 (fiche)
 246. Staelens J, De Schrijver A, Verheyen K, Verhoest NEC (2006) Spatial variability and temporal stability of throughfall deposition under beech (Fagus sylvatica L.) in relationship to canopy structure. Environmental Pollution 142, 254-263 (fiche)
 247. Staelens J, De Schrijver A, Verheyen K, Verhoest NEC (2006) Spatial variability and temporal stability of throughfall water under a dominant beech (Fagus sylvatica L.) tree in relationship to canopy cover. Journal of Hydrology 330, 651-662 (fiche)
 248. Staelens J, De Schrijver A, Verheyen K, Verhoest NEC (2008) Rainfall partitioning into throughfall, stemflow, and interception within a single beech (Fagus sylvatica L.) canopy: influence of foliation, rain event characteristics, and meteorology. Hydrological Processes 22, 33-45 (fiche)
 249. Staelens J, Houle D, De Schrijver A, Neirynck J, Verheyen K (2008) Calculating dry deposition and canopy exchange with the canopy budget model: review of assumptions and application to two deciduous forests. Water, Air and Soil Pollution 191, 149-169 (fiche)
 250. Steppe K (2000) Sapstroomdynamiek van de onderlaag in een gemengd loofbos, en de bijdrage tot de totale evapotranspiratie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 251. Steppe K, Lemeur R, Samson R (2002) Sap flow dynamics of a beech tree during the solar eclipse of 11 August 1999. Agricultural and Forest Meteorology 112, 139-149 (fiche)
 252. Sterken GJAM (1993) Analyse van de kruidvegetatie in relatie tot boomsoort en bodemkwaliteit. Stageverslag Erasmus uitwisselingsproject. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 253. Suz LM, Barsoum N, Benham S, Dietrich HP, Fetzer KD, Fischer R, García P, Gehrman J, Kristöfel F, Manninger M, Neagu S, Nicolas M, Oldenburger J, Raspe S, Sánchez G, Schröck HW, Schubert A, Verheyen K, Verstraeten A, Bidartondo MI (2014) Environmental drivers of ectomycorrhizal communities in Europe's temperate oak forests. Molecular Ecology 23, 5628-5644
 254. Tabari KM, Lust N (1999) Monitoring of natural regeneration in a mixed deciduous forest. Silva Gandavensis 64, 58-71 (fiche)
 255. Tabari M, Lust N, Nachtergale L (2001) Regeneration dynamics in an alluvial dense ash (Fraxinus excelsior L.) stand. Silva Gandavensis 66, 57-67 (fiche)
 256. Tabari M, Lust N, Neirynck J (1998) Effect of light and humus on survival and height growth of ash (Fraxinus excelsior L.) seedlings. Silva Gandavensis 63, 36-49 (fiche)
 257. Tabari M, Lust N, Zahedi G (1999) Growth and development of ash (Fraxinus excelsior L.) seedlings on different humus types under a closed forest canopy. Silva Gandavensis 64, 44-57 (fiche)
 258. Tabari-Kouchaksaraei M (1999) Factors determining regeneration of ash (Fraxinus excelsior L.) in a mixed hardwood stand. Doctoraat. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 259. Temmerman J, Malfait C, Van Eeckhout T, Thierens M, Yvergneaux E, Godaert R, Delanglez F, Pas C, De Windt T (2017) Ecologieproject Aelmoeseneiebos. Ba-project. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Biowetenschappen
 260. Thomaes A (2001) Verspreiding van oud-bosplanten in jonge bossen: invloed van bodem en competitie. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 261. Thomaes A (2014) Tree species effects on herb layer development in post-agricultural forests. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappe (doctoraat)
 262. Thomaes A, De Keersmaeker L, De Schrijver A, Baeten L, Vandekerkhove K, Verstraeten G, Verheyen K (2013) Can soil acidity and light help to explain tree species effects on forest herb layer species in post-agricultural forests? Plant Soil 373, 183-199
 263. Thomaes A, De Keersmaeker L, De Schrijver A, Vandekerkhove K, Verschelde P, Verheyen K (2011) Can tree species choice influence recruitment of ancient forest species in post-agricultural forest? Plant Ecology 212, 573-582 (fiche)
 264. Thomaes A, De Keersmaeker L, Quataert P, Vandekerkhove K (2007) Effecten van de boomsoort en de bebossingsduur op de floristische biodiversiteit bij recente bebossingen op rijke landbouwgronden. Deel I: Boomsoorteneffect op de vesting en ontwikkeling van oud-bosplanten. Rapport INBO.R.2006.46. INBO, Geraardsbergen (fiche)
 265. Thomaes A, De Keersmaeker L, Verschelde P, Vandekerkhove K, Verheyen K (2014) Tree species determine the colonisation success of forest herbs in post-agricultural forests: Results from a 9 yr introduction experiment. Biological Conservation 169, 238-247
 266. Van Camp N (1995) Vergelijkende studie van de koolstof-accumulatie in weiland en jonge bossen geplant op weiland. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 267. Van Camp N, Vande Walle I, Mertens J, De Neve S, Samson R, Lust N, Lemeur R, Boeckx P, Lootens P, Beheydt D, Mestdagh I, Sleutel S, Verbeeck H, Van Cleemput O, Hofman G, Carlier L (2004) Inventory-based carbon stock of Flemish forests: a comparison of European biomass expansion factors. Annals of Forest Science 61, 677-682 (fiche)
 268. Van Daele S (2009) 30 Jaar vegetatiedynamiek in jonge en oude bossen in het westelijk deel van Vlaanderen. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 269. Van Daele S, Provoost L, Van Nevel L (2011) Wandeling in het Aelmoeseneiebos. De Boskrant 41(1), 19-25 (fiche)
 270. Van de Weghe T (2016) Interactions between woodlice and millipedes for leaf litter breakdown under changing environmental conditions. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen
 271. Van Den Berge K, Maddelein D, De Vos B, Roskams P (1992) Analyse van de luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan op het bosecosysteem. SEB-rapport 19. RUG, Laboratorium voor Bosbouw (fiche level II)
 272. Van den Bilcke N (2008) Bepaling van de bovengrondse opname van N-15 door loofboomsoorten. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 273. Van Den Meersschaut D, Van de Kerckhove P, Delbecque F, Durwael L (1999) Floristische en bosbouwkundige inventaris van de bodemfauna-plots. Rapport IBW.Bb.R.99.010. IBW, Geraardsbergen (fiche)
 274. Van der Beke F (1973) Inventarisatie van hogere boomzwammen in het Aelmoeseneiebos te Gontrode. Thesis. RUG, Fakulteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 275. Van der Heijden G (1979) Bodemfaunistische studie van een perceel in het proefbos "Aelmoeseneie" te Gontrode (Melle). Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 276. Van der Heyden C (2012) Seizoenale relatieve verandering in sapstroomdichtheid en vochtgehalte van het spinthout van beuk (Fagus sylvatica L.). Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 277. Van der Velden M, Van Orshoven J (1993) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Fysische karakterisatie van de proefvlakken (vochtretentie, hydraulische conductiviteit). K.U.Leuven, Instituut voor Land- en Waterbeheer (fiche level II)
 278. Van Hecke J (2002) Stamrespiratie van enkele loofboomsoorten in het proefbos Aelmoeseneie (Gontrode). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 279. Van Hecke P, Impens I, Van Tilborgh I (1979) A classification - ordination analysis of a Belgian mixed forest: II. Spring data. Sylva Gandavensis 45, 1-25 (fiche)
 280. Van Hecke P, Impens I, Van Tilborgh I, Veroustraete V (1976) A classification - ordination analysis of a Belgian mixed forest: I. Summer data. Sylva Gandavensis 43, 1-20 (fiche)
 281. Van Langenhove G, Heerinckx S, Feyen J, Hermy M (1995) Fijne wortels en boomvitaliteit. K.U.Leuven, Laboratorium voor Bosbouw en Natuurbeheer (fiche level II)
 282. Van Linthout K (1996) Evaluatie van de hydrologische balans in relatie tot de aanrijking van nutriënten in het proefbos Aelmoeseneie (Gontrode). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 283. Van Miegroet H (1978) Differentiatieverschijnselen in spontane verjongingen van esdoorn. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 284. Van Miegroet M (1970) On the photoreactivity of some hardwood species studied by their leaf characteristics. Sylva Gandavensis 23, 1-27 (fiche)
 285. Van Miegroet M, Dua V (1984) Acidity and chemical characteristics of direct precipitation under forest cover in the winter-phenophase. Silva Gandavensis 50, 1-17 (fiche)
 286. Van Miegroet M, Dua V (1985) Bossterfte en luchtverontreiniging. SEB-rapport 9. RUG, Onderzoekscentrum voor Bosbouw
 287. Van Miegroet M, Dua V, Roskams P (1987) Algemene chemische kenmerken van het regenwater op het vrije veld en onder bosscherm. SEB-rapport 13. RUG, Onderzoekscentrum voor Bosbouw (fiche)
 288. Van Miegroet M, Lust N (1972) Aufbau, Wachstum und Reaktionsvermögen von unterdrückten Eschenverjüngungen. Sylva Gandavensis 34, 1-38 (fiche)
 289. Van Miegroet M, Verhegghe JF, Lust N (1981) Trends of development in the early stages of mixed natural regenerations of ash and sycomore. Silva Gandavensis 48, 1-29 (fiche)
 290. Van Nevel L, Velghe D, Baeten L, Verheyen K (2009) Exploiteren in eigen regie, waarom nie? Bosrevue 28, 1-7 (fiche)
 291. Van Obberghen A (1971) Onderzoek van de esdoornverjonging te Gontrode. Thesis. RUG, Fakulteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 292. Van Ranst E, Vanmechelen L, Groenemans R (1994) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Evolutie van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater in een aantal bosecosystemen in Vlaanderen tijdens 1993. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 293. Van Rompaey K, Van Ranst E, Vindevogel N (2003) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Evolutie van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater in een aantal bosecosystemen in Vlaanderen tijdens 2002. Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het kader van de bosvitaliteit. Eindrapport. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde
 294. Van Rompaey K, Van Ranst E, Vindevogel N (2004) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Evolutie van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater in een aantal bosecosystemen in Vlaanderen tijdens 2003. Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het kader van de bosvitaliteit. Eindrapport. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 295. Van Rompaey K, Van Ranst E, Vindevogel N, Duchene M (1998) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Evolutie van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater in een aantal bosecosystemen in Vlaanderen tijdens 1997. Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het kader van de bosvitaliteit. Eindrapport. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 296. Van Roosbroeck D (1982) Bijdrage tot de inventarisatie van gemengde loofboombestanden door middel van grootschalige kleurinfraroodluchtfilm. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 297. Van Slycken J, Stevens D (1988) Groei en produktie van de euramerikaanse Unal-klonen en enkele andere klonen in meerdere populeta. Intern Rapport 1. CLO, Rijksstation voor Populierenteelt, Gent (fiche)
 298. Van Slycken S (2005) Stam- en takrespiratie bij beuk (Fagus sylvatica L.) in groeikamer en veldomstandigheden. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 299. Van Tilborgh T, Veroustraete V (1975) Kwantitatieve computeranalyse van vegetatiestructuur en -samenstelling van een gemengd loofbos op de grens van het Vlaams en het Brabants district. Thesis. UIA, Biologie (fiche)
 300. Van Wittenberghe S (2009) Karakterisatie van anatomische en fysiologische bladeigenschappen bij loof- en naaldboomsoorten en langsheen een verticale gradiënt bij beuk. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 301. Van Wittenberghe S, Adriaenssens S, Staelens J, Verheyen K, Samson R (2012) Variability of stomatal conductance, leaf anatomy, and seasonal leaf wettability of young and adult European beech leaves along a vertical canopy gradient. Trees 26, 1427-1438
 302. Vande Walle I (2007) Carbon sequestration in short-rotation forestry plantations and in Belgian forest ecosystems. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche, doctoraat)
 303. Vande Walle I, Lemeur R (red) (2001) Biogeochemical cycles of Belgian forest ecosystems related to Global Change and sustainable development. Eindrapport. BELSPO (OSTC) en UGent
 304. Vande Walle I, Mussche S, Samson R, Lust N, Lemeur R (2001) The above- and belowground carbon pools of two mixed deciduous forest stands located in East-Flanders (Belgium). Annals of Forest Science 58, 507-517 (fiche)
 305. Vande Walle I, Mussche S, Schauvliege M, Lemeur R, Lust N (1998) Inventaris proefbos Aelmoeseneie (Gontrode) 1997. Interne publicatie. UGent, Laboratorium voor Plantecologie en Laboratorium voor Bosbouw (fiche)
 306. Vande Walle I, Schauvliege M, Samson R, Mussche S, Lemeur R, Lust N (1997) Photosynthesis measurements on adult trees: a comparison between field and laboratory measurements. Silva Gandavensis 62, 36-50 (fiche)
 307. Vande Walle I, Van Camp N, Perrin D, Lemeur R, Verheyen K, Van Wesemael B, Laitat E (2005) Growing stock-based assessment of the carbon stock in the Belgian forest biomass. Annals of Forest Science 62, 853-864 (fiche)
 308. Vande Walle I, Verheyen K, Lemeur R (2006) Inventaris proefbos Aelmoeseneie (Gontrode) januari 2006. Interne publicatie. UGent, Laboratorium voor Plantecologie en Laboratorium voor Bosbouw (fiche)
 309. Vande Walle I, Willems S, Lemeur R (1998) Root length and distribution in the mineral soil of a mixed deciduous forest (experimental forest aelmoeseneie). Silva Gandavensis 63, 1-15 (fiche)
 310. Vandebeek D (1996) Studie van de epigeïsche macrofungi in een Alno-Padion-vegetatie in het Aelmoeseneiebos, Gontrode in functie van humus- en andere milieuvariabelen. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen (fiche)
 311. Vandegehuchte MW (2013) Measuring sap flow and stem water content in trees: a critical analysis and development of a new heat pulse method (Sapflow+). Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (doctoraat)
 312. Vandegehuchte MW, Steppe K (2012) A triple-probe heat-pulse method for measurement of thermal diffusivity in trees. Agricultural and Forest Meteorology 160, 90-99
 313. Vandegehuchte MW, Steppe K (2012) Sapflow+: a four-needle heat-pulse sap flow sensor enabling nonempirical sap flux density and water content measurements. New Phytologist 196, 306-317
 314. Vandendriessche H, Billiau K, Geypens M (1993) Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Eindrapport. BDB, Leuven (fiche level II)
 315. Vandepitte K (2009) Genetic diversity and fitness of forest herbs in anthropogenic landscapes. Doctoraat. K.U.Leuven, Faculteit Wetenschappen (fiche)
 316. Vandepitte K, Honnay O, De Meyer T, Jacquemyn H, Roldán-Ruiz I (2010) Patterns of sex ratio variation and genetic diversity in the dioecious forest perennial Mercurialis perennis. Plant Ecology 206, 105-114 (fiche)
 317. Vandepitte K, Roldán-Ruiz I, Honnay O (2009) Reproductive consequences of mate quantity versus mate diversity in a wind-pollinated plant. Acta Oecologica 35, 548-553 (fiche)
 318. Vanderwaeren L (2014) Bijen en hun levenswijze: informatie voor de bosgidsen van 't Aelmoeseneiebos. Stageverslag. HoGent, Agro- en Biotechnologie
 319. Vangansbeke P (2014) Nachtleven op de toren in het Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post
 320. Vanhellemont M (2009) Enquête Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post 42, www.landskouter.be (fiche)
 321. Vanhellemont M (2011) Nieuwe boompjes geplant in Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post 59, www.landskouter.be (fiche)
 322. Vanhellemont M (2015) Het pratende bos. Landskouterse Post
 323. Vanhellemont M (2017) Modderige boswegen! Landskouterse Post
 324. Vanhellemont M (2017) Plantseizoen in Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post
 325. Vanhellemont M (2017) Selectieve kapping Aelmoeseneiebos. Landskouterse Post
 326. Vanhellemont M, Baeten L, Verheyen K (2014) Relating changes in understorey diversity to environmental drivers in an ancient forest in northern Belgium. Plant Ecology and Evolution 147, 22-32
 327. Vanhellemont M, Schelfhout S, Mertens J, Verheyen K (2014) Bos in de vallei van de Gondebeek: 1775-2013. Bosrevue 50, 1-4
 328. Vanhellemont M, Van Den Berge S, Verstraeten A, De Pauw DJW, Steppe K, Verheyen K (2015) Het Pratende Bos. Bosrevue 53, 1-5.
 329. Vanhellemont M, Verheyen K (2011) Bos onder de loep. 40 jaar onderzoek in het Aelmoeseneiebos. Gent, Academia Press (info)
 330. Vanhoutte G (1998) Studie van de stomatale weerstand en de gewasweerstand in een gemengd loofbos en van hun dynamiek tijdens het groeiseizoen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 331. Vanmechelen L, Groenemans R, Van Randst E (1997) Forest Soil Condition in Europe. Results of a large-scale soil survey. Forest Soil Co-ordinating Centre, EC-UN/ECE, Brussels, Geneva
 332. Vanmechelen L, Van Ranst E (1997) Bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Evolutie van de samenstelling van de neerslag en het bodemwater in een aantal bosecosystemen in Vlaanderen tijdens 1996. Intensieve monitoring van het bosecosysteem in het kader van de bosvitaliteit. Eindrapport. UGent, Laboratorium voor Bodemkunde (fiche level II)
 333. Vanongeval L, Vandendriessche H, Geypens M (1994) Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. BDB, Leuven (fiche level II)
 334. Vanongeval L, Vandendriessche H, Geypens M (1995) Project bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest. Opvolging van de minerale stikstof in de strooisellaag en de minerale bodem op het proefvlak Gontrode 2. Eindrapport. BDB, Leuven (fiche level II)
 335. Vanoverbeke M (1998) Bepaling van de actuele evapotranspiratie van een loofbos aan de hand van de oppervlaktetemperatuur. Vergelijking tussen de eenlaag- en de meerlagenbenadering. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 336. Velghe D, Ampoorter E, Serbruyns I, Verheyen K (2010) De impact van exploitatievoorwaarden in zwaar loofhout op de kosten voor de beheerder en de exploitant. Bosrevue 33, 1-4 (fiche)
 337. Velghe D, Van Nevel L, Ampoorter E, Verheyen K (2010) Afwegingskader voor exploitatiemethodes in zwaar loofhout in Vlaanderen. Studie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Eindrapport. UGent (fiche)
 338. Verbeeck H (2002) Modellering van de koolstof- en waterdampuitwisseling tussen een gemengd loofbos en de atmosfeer. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 339. Verbeke C (1999) Bepaling van de transpiratie in een gemengd loofbos op basis van sapstroommetingen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 340. Verhegghen J-F (1979) De verjonging van de es in het Aalmoeseneiebos te Gontrode, meer bepaald na 1976. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 341. Verhegghen JF (1981) De natuurlijke verjonging van de es. Groene Band 44, 12-20 (fiche)
 342. Verholle S (2016) Relationships between landscape contect and home range characteristics of Parus major. UGent, Faculteit Wetenschappen
 343. Verlinde R (1995) Zaadpredatie en -verspreiding van eikels door muizen. Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 344. Vermassen D (2012) Validatie van de SapFlow+ sensor. Hoe nauwkeurig worden sapstroomdichtheid en vochtgehalte van het spinthout door deze methode bepaald? Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (fiche)
 345. Verschelde T, Sioen G, Roskams P (2002) Bosvitaliteitsinventaris 2001. Resultaten van het Level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2002.003. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 346. Verschelde T, Sioen G, Roskams P (2002) Bosvitaliteitsinventaris 2001. Resultaten van de kroonbeoordelingen in het Level I meetnet. Rapport IBW.Bb.R.2002.004. IBW, Geraardsbergen (fiche level I)
 347. Verschraegen H, Lodewyckx M, Vandormael B, De Schinckel Y, Degrave V, Fleureck L, Pav M, De Decker T, Opdenacker K (2017) Ecologieproject. Ba-project. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Biowetenschappen
 348. Versteirt V, Desender K, Geudens G, Grootaert P (2000) Determinatie en bioindicatie van bosgebonden ongewervelden. 3. Ecologische standplaatskarakterisatie van bossen aan de hand van keverfauna (Coleoptera). 4. Verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten voor het behoud van xylobionte arthropoden. Rapport ENT.2000.03 en ENT.2000.04, KBIN, departement Entomologie (fiche)
 349. Verstraeten A, De Vos B, Neirynck J, Roskams P, Hens M (2014) Impact of air-borne or canopy-derived dissolved organic carbon (DOC) on forest soil solution DOC in Flanders, Belgium. Atmospheric Environment 83, 155-165
 350. Verstraeten A, Neirynck J, Genouw G, Cools N, Roskams P, Hens M (2012) Impact of declining atmospheric deposition on forest soil solution chemistry in Flanders, Belgium. Atmospheric Environment 62, 50-63 (fiche level II)
 351. Verstraeten A, Sioen G, Neirynck J, Coenen S, Roskams P (2008) Bosgezondheid in Vlaanderen. Bosvitaliteitsinventaris, meetnet Intensieve Monitoring Bosecosystemen en meetstation luchtverontreiniging. Resultaten 2007. Rapport INBO.R.2008.30. INBO, Geraardsbergen (fiche level I, fiche level II)
 352. Verstraeten A, Sioen G, Neirynck J, Corluy J, Dhaluin P, De Geest L, Smesman E, Coenen S, Roskams P, Hens M (2010) Bosgezondheid in Vlaanderen. Bosvitaliteitsinventaris, meetnet Intensieve Monitoring Bosecosystemen en meetstation luchtverontreiniging. Resultaten 2008-2009. Rapport INBO.R.2010.50. INBO, Geraardsbergen (fiche level I, fiche level II)
 353. Verstraeten A, Sioen G, Neirynck J, Genouw G, Coenen S, Van der Aa B, Roskams P (2007) Bosgezondheid in Vlaanderen. Bosvitaliteitsinventaris, meetnet Intensieve Monitoring Bosecosystemen en meetstation luchtverontreiniging. Resultaten 2006. Rapport INBO.R.2007.47. INBO, Geraardsbergen (fiche level I, fiche level II)
 354. Verstraeten A, Sioen G, Neirynck J, Roskams P, Hens M (2012) Bosgezondheid in Vlaanderen bosvitaliteitsinventaris, meetnet Intensieve Monitoring Bosecosystemen en meetstation luchtverontreiniging. Resultaten 2010-2011. Rapport INBO.R.2012.28. INBO, Brussel
 355. Verstraeten A, Verschelde P, De Vos B, Neirynck J, Cools N, Roskams P, Hens M, Louette G, Sleutel S, De Neve S (2016) Increasing trends of dissolved organic nitrogen (DON) in temperate forests under recovery from acidification in Flanders, Belgium. Science of the Total Environment 553, 107-119
 356. Verstraeten G (2013) Conversion of deciduous forests to spruce plantations and back: evaluation of interacting effects on soil, forest floor, earthworm and understorey communities. Doctoraat. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (doctoraat)
 357. Verstraeten WW, Minnaert M, Pieters M, Goessens S, Hubrechts L, De Schrijver A, Samson R, Feyen J, Deckers J, Muys B, Lust N, Lemeur R, Van Slycken J, Devos B (2001) Kwantitatieve analyse van de verdamping van bossen in vergelijking met weide en akkerland. Eindrapport VLINA99/06. K.U.Leuven, UGent en IBW (fiche)
 358. Verstraeten WW, Muys B, Feyen J, Veroustraete F, Minnaert M, Meiresonne L, De Schrijver A (2005) Comparative analysis of the actual evapotranspiration of Flemish forest and cropland, using the soil water balance model WAVE. Hydrology and Earth System Sciences 9, 225-241 (fiche)
 359. Volckaert H (2014) Quantifying the phenological match between an understorey plant species and the tree canopy. Thesis. UGent, Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie
 360. Volckaert M (1979) Identifikatie en pathogenese van Armillariella mellea Karsten. Thesis. RUG, Faculteit van de Landbouwwetenschappen (fiche)
 361. von der Crone J (2015) 'The twittering tree' - Real-time stress detection of forests by individual tree monitoring. Thesis. UGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 362. Waldner P, Marchetto A, Thimonier A, Schmitt M, Rogora M, Granke O, Mues V, Hansen K, Karlsson GP, Žlindra D, Clarke N, Verstraeten A, Lazdins A, Schimming C, Iacoban C, Lindroos A-J, Vanguelova E, Benham S, Meessenburg H, Nicolas M, Kowalska A, Apuhtin V, Napa U, Lachmanová Z, Kristoefel F, Bleeker A, Ingerslev M, Vesterdal L, Molina J, Fischer U, Seidling W, Jonard M, O'Dea P, Johnson J, Fischer R, Lorenz M (2014) Detection of temporal trends in atmospheric deposition of inorganic nitrogen and sulphate to forests in Europe. Atmospheric Environment 95, 363-374
 363. Willems S (1998) Invloed van de biotische en abiotische bodemkarakteristieken op de waterbalans van een gemengd loofbos (proefbos Aelmoeseneie). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 364. Wollaert E (1999) Simulatie van de waterbalans in een gemengd loofbos (proefbos Aelmoeseneie). Thesis. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 365. Zahedi Amiri G (1998) Relation between ground vegetation and soil characteristics in a mixed hardwood stand. Doctoraat. UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (fiche)
 366. Zahedi G, Lust N, Van Meirvenne M, Nachtergale L, Muys B (2000) Impact of small-scale variability of soil pH on the vegetation composition in a mixed hardwood stand, East-Flanders, Belgium. Silva Gandavensis 65, 94-114 (fiche)