Overzicht onderzoekslocaties

Vanaf 1993 worden de wetenschappelijke zone en de meettoren gebruikt als openluchtlaboratorium, maar ook in andere delen van het bos gebeurt wetenschappelijk onderzoek. Klik op de legende om meer te weten te komen over de verschillende studies.

kaart met onderzoekslocaties paars balkjebodemfauna
blauwe cirkelopslag koolstof
rode driehoekexperiment
bruin vierkantregenwormen
gele sterplantendiversiteit
groene kleurgroei jonge boompjes
grijze lijnwetenschappelijke zone
blauwe lijntransect