Een bijenhotel bij het Aelmoeseneiebos!

Wilde bijen

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur; het zijn belangrijke bestuivers van vele wilde planten, land- en tuinbouwgewassen. In België leven, naast de bekende honingbij, meer dan 350 soorten wilde bijen. Wilde (of solitaire) bijen zijn niet agressief. Ze vormen een diverse groep met verschillende geslachten, waaronder zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen. Ze hebben elk een andere levenswijze en zijn gespecialiseerd in de bestuiving van bepaalde plantensoorten. Zowel honingbijen als wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. Belangrijke oorzaken hiervan zijn pesticidegebruik en een gebrek aan nectarbronnen en nestplaatsen.

foto grijze zandbij, gehoornde metselbij, grote bladsnijder

Bijenhotel

Solitaire bijen maken hun nesten in de bodem, kruimelige voegen van oude muren, oud hout, verlaten slakkenhuisjes, plantenstengels van bv. braam ... Door o.a. de strakke indeling van tuinen vinden solitaire bijen nog maar weinig nestgelegenheid. Een bijenhotel biedt nestplaatsen voor meerdere soorten wilde bijen en kan ze helpen overleven.

foto verkennende bij en dichtgemetseld gaatje

Het bijenhotel van het Aelmoeseneiebos bevat verschillende materialen: o.a. leem; holle stengels van braam, vlier en bamboe; en verschillende soorten hardhout, voorzien van gaatjes met een verschillende diameter. Ideaal voor bv. metselbijen, behangersbijen of maskerbijen.

Je kan het bijenhotel bij het Aelmoeseneiebos vrij bezoeken. Het staat naast de gebouwen van de Universiteit Gent en is bereikbaar vanop de Geraardsbergsesteenweg.

locatie bijenhotel Aelmoeseneiebos