Openluchtlaboratorium

geschiedenis

Sinds 1968 is het Aelmoeseneiebos het proefbos van de Universiteit Gent. Doorheen de jaren hebben heel wat studenten en onderzoekers van de Universiteit Gent en andere instellingen het bos gebruikt als studiegebied.

Eind jaren 1980 werden twee studiezones aangeduid, als onderdeel van de internationale meetnetten (level I en II) waarin wetenschappers meten welke gevolgen luchtverontreiniging kan hebben op de gezondheid van bossen. De gegevens in het level I en level II proefvlak in het Aelmoeseneiebos worden verzameld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

In 1993 werd het ‘mengbosecosysteemproject’ opgestart, een samenwerking tussen het Labo voor Bos & Natuur en het Laboratorium voor Plantecologie. De wetenschappelijke zone werd omheind en de meettoren werd gebouwd.

onderzoek

Het wetenschappelijke onderzoek in het Aelmoeseneiebos bekijkt uiteenlopende onderwerpen: kringlopen van water, koolstof en nutriënten, spontane bosontwikkeling, biodiversiteit, factoren die de groei van bomen en bosplanten beïnvloeden, ... Op de website vind je voor de verschillende Aelmoeseneiestudies:

  • algemene informatie over de locatie en het onderwerp
  • gedetailleerde informatie over de werkwijze en resultaten in de fiche per publicatie

De resultaten van de Aelmoeseneiestudies werden gebruikt in het boek 'Bos onder de loep'.

Het bos is deel van LTER Belgium, een netwerk van sites waarin het functioneren van ecosystemen op lange termijn onderzocht wordt.