Biodiversiteit

Bossen vormen de leefruimte voor heel wat planten en dieren. In gematigde bossen is het aantal boom- en struiksoorten vrij laag. De verscheidenheid aan kruidachtige soorten, mossen, zwammen en ongewervelde dieren is er vaak veel hoger. Vooral van ongewervelde diersoorten (bv. spinnen en insecten) komen zeer veel soorten voor.

In het Aelmoeseneiebos werden bij inventarisaties en onderzoeken doorheen de jaren 1329 verschillende soorten gevonden: o.a. 64 boom- en struiksoorten en wel 599 soorten ongewervelden. Bepaalde soortengroepen (bv. korstmossen en vlinders) zijn niet of minder bestudeerd in het bos. Hoewel het Aelmoeseneiebos een vrij klein bos is, vinden we er toch heel wat specifieke bossoorten:

aantal soorten in het Aelmoeseneiebos
vaatplanten 369
mossen 26
zwammen 249
zoogdieren 10
vogels 74
kevers 301
spinnen 107
andere ongewervelden 191Meer info over het belang van biodiversiteit vind je in het boek 'Bos onder de loep'.