Uitgebreid bosbeheerplan Aelmoeseneiebos

In 2006-2007 heeft het Labo voor Bos & Natuur een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld voor het Aelmoeseneiebos en een paar kleinere, naburige perceeltjes bos. Het beheerplan werd opgemaakt in samenwerking met de drie andere betrokken boseigenaars en in overleg met de omwonenden.

In een uitgebreid bosbeheerplan vind je

  • een beschrijving van de juridische toestand, de voorgeschiedenis, de groeiplaats, de bosbestanden, de flora en de fauna van het bos
  • de doelstellingen van het beheer
  • een beschrijving van de concrete beheermaatregelen voor een periode van 20 jaar

Het volledige uitgebreide bosbeheerplan Aelmoeseneiebos kan je als pdf-bestand downloaden: beheerplan.