Het bos is meer dan de som van zijn delen

Via allerlei activiteiten ontdek je dat een bos meer is dan de som van zijn delen. Door te kijken, voelen en luisteren, merk je dat al wat leeft en groeit in een bos onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Een specht voedt zich met kevers die leven in dode bomen, vleermuizen maken gebruik van oude spechtenholen om hun jongen groot te brengen en de bosuil zet nu en dan wel eens zo'n jonge vleermuis op zijn menu.

foto's bosuil, kleine wespenbok, bechsteins vleermuis



Terug naar het overzicht van de wandelingen voor groepen.