Het bos is meer dan de som van zijn delen

Via allerlei activiteiten ervaren leerlingen dat een bos meer is dan de som van zijn delen. Door te kijken, te voelen, te luisteren en vooral door zelf heel wat te ontdekken, merken ze dat al wat leeft en groeit in een bos onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Een specht voedt zich met kevers die leven in dode bomen, vleermuizen maken gebruik van oude spechtenholen om hun jongen groot te brengen en de bosuil zet nu en dan wel eens zo'n jonge vleermuis op zijn menu.

Ontdek de geheimen van het bos en ervaar zelf hoe alle soorten afhankelijk zijn van elkaar.

foto's bosuil, kleine wespenbok, bechsteins vleermuisTerug naar het overzicht van de wandelingen voor scholen.