Level I en level II

Beide proefvlakken zijn onderdeel van een internationaal meetnet voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging op de gezondheid van bossen. Meer informatie over deze meetnetten vind je op de website van ICP Forests.

foto's bemonstering stamafvloei, bodemwater, strooiselIn de onderstaande tabel vind je een korte beschrijving van de beide meetnetten in Vlaanderen. Meer informatie over het proefvlak level I en het proefvlak level II in het Aelmoeseneiebos vind je in de fiches, die je in pdf-formaat kan downloaden.

Level ILevel II
meetperiodesinds 1987sinds 1988
locaties72 proefvlakken in Vlaanderen11 proefvlakken in Vlaanderen
gegevens
 • blad/naaldverlies
 • symptomen (aantasting, infectie, abiotische schade)
 • zaadzetting
 • waterscheutvorming
alle proefvlakken:
 • kroonconditie (elk jaar)
 • nutriënteninhoud blad/naald (om de 2 jaar)
 • inventaris vegetatie & bos (om de 5 jaar)
 • bodemconditie (om de 10 jaar)
intensieve proefvlakken:
 • atmosferische depositie (jaarrond)
 • bodemwater (jaarrond)
 • strooiselval (jaarrond)
meer infodownload: fiche level I Aelmoeseneiebosdownload: fiche level II Aelmoeseneiebos
publicatiesRoskams (1993), Sioen & Roskams (1996, 1997, 1998, 1999, 2000a/b, 2001, 2003a/b, 2004a/b, 2006, 2007a/b, 2011), Verschelde et al (2002a/b), Sioen et al (2005a/b/c, 2008, 2009, 2010a/b), Genouw et al (2006), Verstraeten et al (2007)Roskams & Van Den Berge (1988), Van Den Berge et al (1992), De Coninck et al (1993), Van der Velden & Van Orshoven (1993), Vandendriessche et al (1993), Maddelein et al (1994), Neirynck & Sioen (1994), Van Ranst et al (1994), Vanongeval et al (1994), Neirynck & De Keersmaeker (1995), Van Langenhove et al (1995), Vanongeval et al (1995), Neirynck (1996, 2000), De Coninck & Van Ranst (1997), De Schrijver (1997), Hubrechts et al (1997), Roskams et al (1997), Vanmechelen & Van Ranst (1997), De Schrijver & Lust (1998, 1999, 2000), Van Rompaey et al (1998, 2004), Neirynck & Roskams (1999), De Coninck & Van Ranst (2001), De Schrijver et al (2001), Nachtergale et al (2002), Genouw et al (2003, 2004, 2005, 2006), Neirynck et al (2004), Verstraeten et al (2007, 2012, 2014), Mikkelsen et al (2008), Suz et al (2014), Jonard et al (2015)Terug naar het overzicht van de wetenschappelijke zone.