Experimenten

kaart met locaties

doel

  • invloed van CO2-concentratie op boomgroei
  • invloed bodemherstelmaatregelen op boomgroei
  • dagelijkse eikelopname door rosse woelmuis
  • relatie genetische diversiteit en voortplantingssucces
  • invloed van nutriënten en temperatuur op bosplanten

methoden

  • potproef, veldproef, open top chambers
jaarkaartonderwerp publicaties
1991-1993cvergelijking groei zomereikenzaailingen veldsituatie en bij hoge CO2-concentratieGanne (1994), Lootens (1996)
1992-2002dinvloed herstelmaatregelen (bemesting, introductie regenwormen) op de mortaliteit, vitaliteit en groei van jonge essenMuys (1996), Muys & Van Elegem (1996), Beckers (2002), Muys et al (2003)
1994-1995fmuizenvraat bij zadenVerlinde (1995)
1999-2000einvloed nutriënten op kiemkracht bosplantensoortenThomaes (2001)
2006-2008a,bbosbingelkruid: genetische diversiteit en voortplantingssuccesVandepitte (2009), Vandepitte et al (2009, 2010)
2007-2010a effect fosfor/licht: kiemkracht zaden, groei

bosanemoon, geel nagelkruid, groot heksenkruid, slanke sleutelbloem

jong bos vs. oud bos

snel- vs. traagkoloniserend soorten
Baeten (2010), Baeten et al (2010a/b)
2008-2009egebruik van open top chambers in bossenDe Frenne et al (2010), De Frenne (2011)
2010-2012ainvloed van bodemzuurtegraad en licht

bosanemoon, lelietje-van-dalen, lievevrouwbedstro, slanke sleutelbloem, witte veldbies
Verstraeten (2013)
2011-2012einvloed van stikstof, temperatuur en licht op de kruidlaagNelen (2013)Terug naar het overzicht van de onderzoekslocaties.