Onderzoek koolstof

kaart met locaties

doel

  • vergelijken koolstofopslag weide, jong bos, oud bos
  • vergelijken koolstofopslag es en eik/beuk (oud bos)
  • vergelijken koolstofopslag es en moeraseik (jong bos)
  • seizoenale veranderingen biomassa kruidlaag
  • uitwisseling CO2 tussen bos en atmosfeer

methoden

  • modelbomen (blad, twijg, tak, stam), volinventaris
  • bepaling C-concentratie in de boomlaag, struiklaag, kruidlaag, strooisellaag, bodem
  • CO2-fluxen bepalen en modelleren
jaarkaartonderwerp publicaties
1981-1982b,c,d,ffenologie en biomassa kruidlaagDeruwe (1983)
1994-1995a,e,fkoolstofvoorraden

weide vs. jong bos vs. oud bos

eik/beuk vs. es
Lust et al (1995), Schauvliege (1995), Van Camp (1995), Schauvliege et al (1996), Lust et al (1996), Schauvliege & Lust (1999)
1996-1997fkoolstofvoorraden eik/beuk vs. esVande Walle et al (2001), Van Camp et al (2004), Vande Walle (2007)
1996-1997-oxidatie methaanBoeckx et al (1998)
1997fCO2-uitwisseling bos-atmosfeer, flux-profielDe Bie (1998)
model koolstofcyclusDeurinck (2000)
1997-1998fkoolstofbalans eik/beuk vs. esJanssens et al (1998, 1999)
1997-1998fbodemrespiratieRottiers (1998)
1998fCO2-uitwisseling bos-atmosfeerDhondt (1999)
2001-2002fstamrespiratie eik, es, beukVan Hecke (2002)
2002-2003ftakrespiratie beuk, es, esdoorn, hazelaarDenys (2003)
2004-2005fstam- en takrespiratie beuk, esdoorn, hazelaarVan Slycken (2003)Terug naar het overzicht van de onderzoekslocaties.