Onderzoek regenwormen

kaart met locaties

doel

  • vergelijken regenwormen in verschillende bosbestanden
  • invloed bekijken van boomsoort, seizoen, bodemdiepte
  • vergelijken weiland, jong bos, oud bos

methoden

  • bodemstalen uitsorteren met de hand, formalinemethode
  • bodemstalen: fysische en chemische karakteristieken
  • bemonsteren strooiselval (strooiselnet) en strooiselafbraak (litter bags)
jaarkaartonderwerp publicaties
1984-1986c,d-e-f,i,k aantal soorten, biomassa

vergelijken seizoenen, bodemdiepte

onder beuk, eik, es, populier
Muys (1986, 1987, 1988, 1991)
1987-1989a,b,g,h,j,k25 bosbestanden in Vlaanderen: soorten en biomassa regenwormen, bodemactiviteit, nutriëntenrijkdom, snelheid strooiselafbraak

jong bos vs. oud bos
Muys (1989, 1991, 1993a/b, 1995), Muys & Lust (1990, 1992, 1993), Muys et al (1992), Muys & Granval (1997)
1990transectrelatie boomsoort, strooisel, humus, bodempH, regenwormenSisselaar (1991), Muys & Granval (1997)Terug naar het overzicht van de onderzoekslocaties.