Beheerdoelen

Het bos wordt beheerd als een multifunctioneel bos. Voor elke bosfuncties beschrijft het beheerplan de beheerdoelen.

economisch

  • productie van kwaliteitshout, industriehout en brandhout

recreatief

  • uitnodigende ontsluiting van het bos voor recreanten

educatief

  • buurtbewoners betrekken bij het beheer
  • mogelijkheid praktische oefeningen studenten

ecologisch

  • behoud en uitbreiding van bepaalde habitattypen (Habitatrichtlijngebied)
  • ontwikkeling ongelijkvormig hooghout, met een goed ontwikkelde boomlaag, nevenetage, struiklaag en verjonging van inheemse boomsoorten
  • ontwikkeling van structuurrijke bosranden
  • voldoende staand en liggend dood hout

wetenschappelijk

  • wetenschappelijke zone afgesloten voor publiek
  • wetenschappelijk onderzoek mogelijk na toestemming Labo voor Bos & Natuur