Beheermaatregelen

ongelijkvormig hooghout

  • bovenetage: beperkt aantal toekomstbomen bevorderen via hoogdunning
  • nevenetage en struiklaag: verhogen aandeel inheemse boomsoorten met rijk strooisel zoals linde, es, esdoorn en hazelaar
  • verjonging: spontane verjonging bevorderen, indien nodig jonge boompjes van erkende of lokale herkomsten planten

biodiversiteit

  • houtoogst: schade aan bodem en vegetatie beperken door vaste ruimingspistes te gebruiken
  • controle van exoten: Amerikaanse eik vellen of ringen bij dunningen
  • geleidelijk opgaande bosranden: hakhoutbeheer en bevorderen bloeiende struiken
  • dood hout: behouden van staande dode en stervende bomen op voldoende afstand van de paden

recreatie

  • maaien paden en vellen dode bomen naast de paden
  • herstellen paden na houtoogst