Bestanden

Om het beheer te kunnen plannen, is het bos opgedeeld in kleinere beheereenheden: de bosbestanden. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de kenmerken van het terrein: bv. de ligging van boswegen of beken. Zo vormen boswegen vaak de grens van een bestand. Er wordt ook gekeken naar de bomen zelf, bv. naar de leeftijd of de soort.

In het beheerplan staat voor elk bestand een overzicht met de beheerwerken die moeten gebeuren in de periode 2007-2027.

kaart met bestanden