Boomsoorten

Het Aelmoeseneiebos is een gemengd loofbos. Het grootste deel van de bomen in de boomlaag werd geplant in 1920-1921 om de schade uit de Eerste Wereldoorlog te herstellen: beuk, zomereik, Amerikaanse eik, Japanse lork, tamme kastanje en gewone esdoorn. Tussen 1968 en 1978 werden heel wat weiden nabij het oude bos beplant, bv. met linde, moeraseik, populier, gewone es, zwarte en witte els.

kaart boomsoorten legende boomsoorten