Fauna

Heel wat specifieke bossoorten vinden hun gewenste leefgebied in het Aelmoeseneiebos, in de schaduwrijke boskern of in de zonnige bosranden en ruigtes, in dikke oude (beuken)bomen, langs de oevers van de beken, ...

  • bosrandsoorten: bv. hazelworm, kolibrivlinder, koninginnenpage
  • broedvogels: bv. boomvalk, bosuil, wielewaal, kleine bonte specht
  • doortrekkers en wintergasten: bv. zwarte specht, houtsnip

Bij de inventaris van de bodemfauna werden ook enkele kwetsbare en zeldzame spinnen- en keversoorten van de Rode Lijst aangetroffen: bosdikkaak, gewone en slanke bostrechterspin, leemtrechterspin, zwartsprietzijdeloopkever.

In de bunker in het Aelmoeseneiebos worden sinds 2001 vleermuizen geteld door de Oost-Vlaamse Vleermuizenwerkgroep. Baardvleermuis en grootoorvleermuis hebben al overwinterd in deze bunker.

logo vleermuisvriendelijk object