Oudbosplanten

Oudbosplanten zijn plantensoorten die vooral groeien in oude bossen, bossen die al bos waren in 1775. Deze soorten hebben het moeilijk om zich te vestigen in jongere bossen die bv. geplant zijn op landbouwgrond.

In het oude deel van het Aelmoeseneiebos groeien bosanemoon, slanke sleutelbloem, kleine maagdenpalm, grote muur, gele dovenetel, witte klaverzuring, bosbingelkruid, gewone salomonszegel, boszegge, wilde hyacint, adelaarsvaren en gevlekte aronskelk. Vooral in het voorjaar kan je genieten van de bloeiende soorten.

oudbosplanten in het Aelmoeseneiebos
foto's bosanemoon, slanke sleutelbloem, kleine maagdenpalm, grote muur, gele dovenetel, witte klaverzuring