Cultuurhistorische elementen

Het Aelmoeseneiebos is doorheen de eeuwen sterk beïnvloed door de mens. Hiervan vinden we ook nu nog sporen terug in het bos, zoals:

foto boswal

aarden wal

De boswal werd mogelijk aangelegd tussen 1775 en 1834 om de grens tussen het bos en de aanpalende landbouwgronden duidelijk te maken. De wal vormde de noordgrens van het bos tot in 1970 de moeraseiken ten noorden van de wal werden geplant.
digitaal hoogtemodel rabatten

rabatten

In het oude deel van het bos zie je een patroon van evenwijdige grachtjes en ruggen (rabatten). Deze werden waarschijnlijk al voor de 17e eeuw aangelegd om ook in vochtige gebieden bomen te kunnen planten: op de iets hoger gelegen rabatten.
foto bunker

bunkertje type schaapstal

In 1934-1935 werd ten zuiden van Gent een verdedigingslinie gebouwd: het Bruggenhoofd Gent. Dit schaapstalbunkertje was deel van de achterlinie van het Bruggenhoofd. In 2008 werd de bunker afgesloten voor publiek en ingericht als ‘vleermuisvriendelijke bunker’.In het boek 'Bos onder de loep' worden nog meer cultuurhistorische elementen beschreven.