Eigendomsgeschiedenis

Het Aelmoeseneiebos was, samen met heel wat omliggende gronden, eeuwenlang eigendom van de Sint-Baafsabdij van Gent. Tijdens de Franse periode (1794-1815) werd het overgedragen aan de openbare armenzorg van de stad Gent. In 1967-1968 kocht de Belgische Staat het bos zodat de Rijksuniversiteit Gent het als proefbos kon gebruiken. De naam ‘Aelmoeseneie’bos verwijst naar de periode waarin het bos toebehoorde aan de aalmoezenij (de armenzorg) van de Sint-Baafsabdij.

tijdlijn eigendomsgeschiedenis AelmoeseneiebosMeer info over de geschiedenis van het Aelmoeseneiebos vind je in het boek 'Bos onder de loep'.
Bekijk ook het virtuele geheugen van de Universiteit Gent over Marcel Van Miegroet en het Aelmoeseneiebos.